სამოქალაქო ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით ევროპულ-ქართულმა ინსტიტუტმა ჩაატარა საქართველოში ყველაზე მასშტაბური აბსენტიზმის საწინააღმდეგო კამპანია „შენი ხმა – ჩვენი მომავალია!“