გაიგე მეტი EGI-სა და SILC-ს შორის თანამშრომლობის შესახებ!