საწყის გვერდზე დაბრუნება

ბიბლიოგრაფია

ასათიანი, იოველ. 1994. ილია ჭავჭავაძე და თბილისის ქართული საადგილმამულო ბანკი. თბილისი: მეცნიერება.

ზურაბიშვილი, ილია. 1987. „ილია ჭავჭავაძე.“ მოგონებანი გარდასულ დღეთა -ში, სარგის ცაიშვილი გურამ გვერდწითელი-ის მიერ, 245-265. თბილისი: მერანი.

თაყაიშვილი, ექვთიმე. 1987. „მოგონება.“ მოგონებები გარდასულ დღეთა-ში, სარგის ცაიშვილი გურამ გვერდწითელი-ის მიერ, 245-265. თბილისი: მერანი.

ლ.ნანიტაშვილი. 1989. ილია ჭავჭავაძის სიკვდილი და დასაფლავება. თბილისი : საბჭოთა საქართველო.

ლასხიშვილი, გიორგი. 1987. „მემუარები.“ მოგონებანი გარდასულ დღეთა -ში, სარგის ცაიშვილი გურამ გვერდწითელი-ის მიერ, 389-402. თბილისი: მერანი.

ნიკოლაძე, ნიკო. 1997. „ჩემ პოლიტიკაზე.“ ქართული მწერლობა, ტომი 14-ში, რ.თვარაძე, დ.ჩიკვილაძე ა.ბაქრაძე-ის მიერ, 274-307. თბილისი: ნაკადული.

ყიფშიძე, გრიგოლ. 1987. „ილია ჭავჭავაძე (ბიოგრაფია) .“ მოგონებები გარდასულ დღეთა-ში, სარგის ცაიშვილი გურამ გვერდწითელი-ის მიერ, 23-120. თბილისი: მერანი.

შარაძე, გურამ. 1990. ილია ჭავჭავაძეცხოვრება, მოღვაწეობა, შემოქმედებატომი მეორე. თბილისი: ხელოვნება.

—. 1987. ილია ჭავჭავაძეცხოვრება, მოღვაწეობა, შემოქმედება. თბილისი: ხელოვნება.

შველიძე, დიმიტრი. 1993. პოლიტიკური პარტიების წარმოშობა საქართველოშიფედერალისტები. თბილისი: არსი.

ჭავჭავაძე, ილია. 1953. „ზოგიერთი რამ.“ ილია ჭავჭავაძეთხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად-ში, პავლე ინგოროყვა-ის მიერ, 72-82. თბილისი.

ჭავჭავაძე, ილია. 1956. „ნიკო ნიკოლაძე და მისი შეხედულება ბანკზე.“ ილია ჭავჭავაძეთხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად-ში, პავლე ინგოროყვა-ის მიერ, 327-339. თბილისი.

ჭავჭავაძე, ილია. 1956. „ტფილისის ქართლი საადგილმამულო ბანკის მორიგი კრების გამო.“ ილია ჭავჭავაძეთხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად-ში, პავლე ინგოროყვა-ის მიერ, 340-349. თბილისი.

ჭავჭავაძე, ილია. 1956. „ტფილისის ქართული საადგილმამულო ბანკი(პოლემიკა დიმიტრი ყიფიანთან და აკაკი წერეთელთან).“ ილია ჭავჭავაძეთხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად-ში, პავლე ინგოროყვა-ის მიერ, 349-418. თბილისი.

ჯოლოგუა, თამაზ. 2013. ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია. თბილისი: არტანუჯი.

 

სარჩევი

სტატია „ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებრივი მოღვაწეობა“ შექმნილია ევროპულ-ქართული ინსტიტუტისა და ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი – თავისუფლებისთვის ფინანსური მხარდაჭერით. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის სტატიის ავტორს – რატი კობახიძეს – და შეიძლება არ გამოხატავდეს ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდისა და ევროპულ-ქართული ინსტიტუტის ხედვებს.
Creative Commons License
სტატია გამოქვეყნებულია Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported ლიცენზიით.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.