2017 წელს ევროპულ-ქართული ინსტიტუტის ორგანიზებით გორში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია – „გორი კარგი მმართველობა”. კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა შეექმნა თანამშრომლობის სივრცე შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებსა და ადგილობრივ, ეროვნულ დონეზე მოქმედ და საერთაშორისო სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის. ბოლო წლების განმავლობაში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართულნი ადგილობრივი თვითმართველობების საქმიანობაში – ბიუჯეტის დაგეგმვაში, მრჩეველთა საბჭოების ფუნქციონირებაში, სხვადასხვა აქტივობის განხორციელებაში და ა.შ.

 


მედიაპლატფორმა Qartli.Ge კონფერენციის შესახებ

იხილეთ Qartli.ge-ს პოსტი და ფოტოები აღნიშნული კონფერენციის შესახებ მოცემულ ბმულზე.