პროექტი #ინიციატივა მიზნად ისახავდა აქტიური ახალგაზრდების ქსელის შექმნას, რომელიც იმუშავებდა სამოქალაქო აქტივიზმის გაუმჯობესებაზე საქართველოში. პროექტის ფარგლებში 500-ზე მეტი ახალგაზრდა მონაწილის პროექტი დაფინანსდა და განხორციელდა 20-ზე მეტ რეგიონში, ქსელის გაძლიერების მიზნით ჩატარდა 5 ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები. შედეგად ჩამოყალიბდა ძლიერი ახალგაზრდული ქსელი, რომელიც ერთიანდება პროექტ #ინიციატივის ქსელში და მუშაობს აქტიურად ლოკალურ პრობლემებზე საქართველოს მასშტაბით.