2018 წელის 26 მაისს საქართველოს რესპულიკის დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბლისეთან დაკავშირებით “კრინიცას ეკონომიკური ფორუმი თბილისში” გიამართა, რომელშიც მოანცილეობა 300-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. ეკონომიკური ფორუმს ესწრებოდნენ სამხრეთ კავკასიისა და აღმოსალვეთ ევროპის 6 ქვეყნის ოფიცალური წარმომადგნლები 100-მდე ბიზნეს სექტორის წარომადგენელი ევრპოიდან და 100-მდე ბიზნეს სექტორის წარმოამდგენელი საქართვლეოდან. ფორუმის ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენდა ახალაგზრდული კოფნერენცია 3 პანელით, რომლის ორგანიზატორიც EGI იყო ახალგაზრდულ კონფერენციაში ქართველი ახლაგაზრდების გარდა მონაწიელობა მიიღეს სომხეთიდან და აზრებაიჯანიან მოწვეულმა ახალგაზრდებმაც.