ევროპულ-ქართული ინსტიტუტმა სულხან-საბას სახელობის უნივერსიტეტსა და თბილისის ღია უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით 2018 წელს ორ ნაკადად განახორციელა პროექტი – სამოქალაქო ქმედების სკოლა.

სამოქალაქო ქმედება აერთიანებდა ახალგაზრდა ინოვატორებს, ბრწყინვალე ლიდერებს, მომავალ პოლიტიკოსებს – იმ ადამიანებს, ვინც მზად არიან შეცალონ სამოქალაქო ცხოვრება საქართველოში. სკოლის ფარგლებში, მსმენელებმა მოამზადეს 5 კვლევა, რომლებიც შეეხებოდა სხვადასხვა თემას, მათ შორის – საყოველთაო საბაზისო შემოსავალის დანერგვის შესაძლებლობას საქართველოში; საქართველოს იუსტიციის საბჭოს მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული ხარვეზების განმაპირობებელ ფაქტორებს, მოწესრიგების ალტერნატიულ საშუალებებსა და მათი რეალობაში განხორციელების პერსპექტივებს; ევროპულ სახელმწიფოებში პოპულიზმის ტალღას – რამდენადაა გაძლიერებული პოპულიზმი, მოსახლოების რა ფენები უჭერენ მხარს შესაბამის ძალებს, რა იდეებსა და ღირებულებებს იზიარებენ ეს უკანასკნელნი, როგორია მათი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, რატომ და რა გზებით არიან დაპირისპირებულნი ისინი ლიბერალურ მსოფლიო წესრიგთან და რატომაა სასურველი მათი აქტიურობა რუსეთის ხელისუფლებისთვის; რუსული რბილი ძალის პოლიტიკა საქართველოში და მასთან გამკლავების გზები; ქართულ საარჩევნო სისტემას და საარჩევნო სუბიექტების დაფინანსებას.

ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაშრომი მოამზადა ეკონომიკის ჯგუფმა – ის ეხება საყოველთაო საბაზისო შემოსავალსა (Universal Basic Income) და საქართველოში მისი განხორციელების შესაძლებლობას, განიხილავენ საყოველთაო საბაზისო შემოსავლის კონცეფციას, განიხილავენ მის დადებით და უარყოფით მხარეებსა და საერთაშორისო მაგალითებს. ეს კვლევა არის საყოველთაო საქართველოს რეალობაზე საბაზისო შემოსავლის მორგების პირველი მცდელობა.