.

ევროპის ლიბერალური ფორუმი (ELF)
ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი ევროპის ლიბერალური ფორუმის აფილირებული წევრია. ევროპის ლიბერალური ფორუმი არის ევროპის ლიბერალური პარტიის, ალდეს (ALDE) ოფიციალური პოლიტიკური ფონდი.  46 წევრ ორგანიზაციასთან ერთად ევროპის ლიბერალური ფორუმი მუშაობს მთელს ევროპაში, რათა შექმნას ახალი ველი დისკუსებისათვის, შეიტანოს მასში ახალი იდეები პოლიტიკური დებატებისათვის და გააძლიეროს მოქალაქეთა ხმა პოლიტიკაში. ევროპის ლიბერალური ფორუმი შეიქმნა 2007 წელს, დემოკრატიული და ლიბერალური ფასეულობების გაძლიერებისა და გავრცელების მიზნით. ფონდის მუშაობა  ეფუძნება ისეთ იდეებს როგორებიცაა თავისუფლება და მომავალზე ორიენტირებული ევროპა, რომელიც აძლევს შესაძლებლობებს ყველა მოქალაქეს. ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი  ფონდის აფილირებული წევრი გახდა 2019 წელს, გენერალურ ანსამბლეაზე, პრაღაში.

.

კოალიცია ინფორმაციის სანდოობისთვის
კოალიციის სამუშაო მიმართულებებია: დეზინფორმაციის იდენტიფიცირება, მონიტორინგი და კვლევა.

კოალიცია ინფორმაციის სანდოობისთვის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც მიზნად ისახავს დეზინფორმაციის გამოწვევების საპასუხოდ, საქართველოს მოსახლეობის მედეგობის განმტკიცებას. კოალიცია რეგულარულად აკვირდება დეზინფორმაციის წყაროებს, აქტორებს და ნარატივებს და ცდილობს ეფექტურად უპასუხოს დეზინფორმაციის და ჰიბრიდული ომის გამოწვევებს საქართველოში. 2024 წლის 1 აპრილიდან ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი კოალიციის როტაციული თავმჯდომარეა.

მეტი კოალიციის შესახებ