.

ევროპის ლიბერალური ფორუმი (ELF)
ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი ევროპის ლიბერალური ფორუმის აფილირებული წევრია. ევროპის ლიბერალური ფორუმი არის ევროპის ლიბერალური პარტიის, ალდეს (ALDE) ოფიციალური პოლიტიკური ფონდი.  46 წევრ ორგანიზაციასთან ერთად ევროპის ლიბერალური ფორუმი მუშაობს მთელს ევროპაში, რათა შექმნას ახალი ველი დისკუსებისათვის, შეიტანოს მასში ახალი იდეები პოლიტიკური დებატებისათვის და გააძლიეროს მოქალაქეთა ხმა პოლიტიკაში. ევროპის ლიბერალური ფორუმი შეიქმნა 2007 წელს, დემოკრატიული და ლიბერალური ფასეულობების გაძლიერებისა და გავრცელების მიზნით. ფონდის მუშაობა  ეფუძნება ისეთ იდეებს როგორებიცაა თავისუფლება და მომავალზე ორიენტირებული ევროპა, რომელიც აძლევს შესაძლებლობებს ყველა მოქალაქეს. ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი  ფონდის აფილირებული წევრი გახდა 2019 წელს, გენერალურ ანსამბლეაზე, პრაღაში.