18ნოე/20

ევროპული საქართველო : პოლიტიკის დოკუმენტი – „ეკონომიკური ზრდის დონის გაუმჯობესება“

აბსტრაქტი დოკუმენტი მიმოიხილავს საქართველოში არსებულ ეკონომიკურ სიტუაციას, მასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებს. საქართველოში არსებულ დაბალ ეკონომიკურ ზრდას, კოვიდ-19 პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა განსაკუთრებული ზიანი მიაყენა, მან თითქმის მთლიანად შეაჩერა ისეთი სექტორებიRead More…

18ნოე/20

რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები : პოლიტიკის დოკუმენტი – „მოსწავლეთა თანაბარი წვდომა ონლაინ სწავლებაზე“

აბსტრაქტი საქართველოში კონსტიტუციითაა უზრუნველყოფილი მოსწავლეთა განათლების უფლება, რომლის მეშვეობითაც მოსწავლე განავითარებს საკუთარ პიროვნებას, იძენს საჭირო უნარ-ჩვევებს და აყალიბებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში წარმატებულად ჩართვისათვის საჭირო შესაძლებლობებს. ამასთანავე სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს განათლების ხელმისაწვდომობა ქვეყანაში. კოვიდ-პანდემიისRead More…

18ნოე/20

ლელო : პოლიტიკის დოკუმენტი – „ეკონომიკა“

აბსტრაქტი ახალგაზრდა ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიის მშენებლობის გზაზე უმნიშვნელოვანესია სწრაფად  და მდგრადად მზარდი ეკონომიკა. საბჭოთა წარსული და ქვეყნის  დამოუკიდებლობის გზაზე შეხვედრილი რთული დაბრკოლებები ძალიან უშლის ხელს მას ეკონომიკის გაჯანსაღებასა და გაუმჯობესებაში. საუკუნისRead More…

18ნოე/20

მოქალაქეები : პოლიტიკის დოკუმენტი – „ხარისხიანი განათლება“

აბსტრაქტი  ქვეყნის საბჭოთა კავშირში იძულებით გატარებული 70 წლისა და დამოკიდებლობის მოპოვების შემდგომ წარმოქმნილმა არასტაბილურმა პოლიტიკურ-სოციალურმა მდგომარეობამ მნიშვნელოვნად დააზიანა განათლების სიტემის განვითარება, რაც მრავალ დარგზე ახდენს უარყოფით გავლენას და აფერხებს ქვეყნის როგორც ეკონომიკურ,Read More…

18ნოე/20

ლეიბორისტული პარტია : პოლიტიკის დოკუმენტი – „შრომის უსაფრთხოება“

აბსტრაქტი  კაცობრიობის წინაშე მდგარი პრობლემები სიმწვავის და მნიშვნელობს მიხედვით რომ დავალაგოთ, სამუშაო ადგილებზე ადამიანთა უფლებების დარღვევა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ადგილს დაიკავებს. მითუმეტეს, რომ ამ დარღვევაში ადამიანის ფუნდამენტური – სიცოცხლის უფლების ხელყოფა იგულისხმება. ესRead More…

18ნოე/20

გირჩი: პოლიტიკის დოკუმენტი – „სასამართლოს სისტემა“

აბსტრაქტი დემოკრატიული და სამართლიანი სახელმწიფოს მშენებლობის საკთხში ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს მშენებლობა წარმოადგენს. ქვეყნის მძიმე საბჭოთა წარსულისა და ახალგაზრდა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის ისტორიიდან გამომდინარე საქართველოს წინაშე მწვავედ დგას დამოუკიდებელიRead More…

12ნოე/20

ბიბლიოგრაფია

ბიბლიოგრაფია ასათიანი, იოველ. 1994. ილია ჭავჭავაძე და თბილისის ქართული საადგილმამულო ბანკი. თბილისი: მეცნიერება. ზურაბიშვილი, ილია. 1987. „ილია ჭავჭავაძე.“ მოგონებანი გარდასულ დღეთა -ში, სარგის ცაიშვილი გურამ გვერდწითელი-ის მიერ, 245-265. თბილისი: მერანი. თაყაიშვილი, ექვთიმე.Read More…

12ნოე/20

9.) „არც მანამდის, არც შემდეგ … “

„არც მანამდის, არც შემდეგ, ალბათ ტფილისს არ უნახავს ასეთი დასაფლავება“ ილიას დასაფლავება  სახალხო პროცესია იყო – ხატოვნად რომ ითქვას, საკუთარი სიკვდილითაც მან სამოქალაქო ღონისძიება შექმნა. მის დასაფლავებას დიდი რაოდენობით ხალხი ესწრებოდა, დელეგაციებიRead More…

12ნოე/20

8.) ილია ჭავჭავაძე პოლიტიკაში

ილია ჭავჭავაძე პოლიტიკაში პირველი მნიშვნელოვანი ინსტანცია, სადაც ილია ჭავჭავაძე აქტიურ პოლიტიკურ კამპანიას აწარმოებდა – თბილისის ქალაქის საბჭო, იგივე დუმა იყო. თვითმმართველობა ილიასთვის „თვითმოქმედების“ პრინციპის ერთ-ერთი პოლიტიკური გამოვლინება იყო, სწორედ ამიტომაც იგი აქტიურადRead More…

12ნოე/20

7.) ილია ჭავჭავაძე და ქართველთა პირველი მანიფესტაციები

ილია ჭავჭავაძე და ქართველთა პირველი მანიფესტაციები ამავე პერიოდში ილიას უშუალო მონაწილეობითა და ორგანიზებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა, რომელმაც უთუოდ განსაკუთრებული როლი ითამაშა ქართველთა შორის ერთიანობის განცდის ჩამოყალიბებაში. ეს ღონისძიებები შეფარულად იღებდნენ ხოლმეRead More…