03ივლ/23

ევროპის მილიტარობა და ამერიკის მერმისი – ილია ჭავჭავაძე

ერთაშორისი დაუნდობლობა, ომი და სისხლის ღვრა, რომ კაცობრიობის ბედნიერებისა და კეთილდღეობის სულის შემხუთავი და დამღუპავია, ეს დიდი ხანია შეგნებული აქვსთ მეცნიერებისა და მწერლობის წარმომადგენელთ. იმისდა მიუხედავად, რომ ეგ აზრი მეტად ადვილი გასაგებია,Read More…

12ნოე/20

ბიბლიოგრაფია

ბიბლიოგრაფია ასათიანი, იოველ. 1994. ილია ჭავჭავაძე და თბილისის ქართული საადგილმამულო ბანკი. თბილისი: მეცნიერება. ზურაბიშვილი, ილია. 1987. „ილია ჭავჭავაძე.“ მოგონებანი გარდასულ დღეთა -ში, სარგის ცაიშვილი გურამ გვერდწითელი-ის მიერ, 245-265. თბილისი: მერანი. თაყაიშვილი, ექვთიმე.Read More…

12ნოე/20

9.) „არც მანამდის, არც შემდეგ … “

„არც მანამდის, არც შემდეგ, ალბათ ტფილისს არ უნახავს ასეთი დასაფლავება“ ილიას დასაფლავება  სახალხო პროცესია იყო – ხატოვნად რომ ითქვას, საკუთარი სიკვდილითაც მან სამოქალაქო ღონისძიება შექმნა. მის დასაფლავებას დიდი რაოდენობით ხალხი ესწრებოდა, დელეგაციებიRead More…

12ნოე/20

8.) ილია ჭავჭავაძე პოლიტიკაში

ილია ჭავჭავაძე პოლიტიკაში პირველი მნიშვნელოვანი ინსტანცია, სადაც ილია ჭავჭავაძე აქტიურ პოლიტიკურ კამპანიას აწარმოებდა – თბილისის ქალაქის საბჭო, იგივე დუმა იყო. თვითმმართველობა ილიასთვის „თვითმოქმედების“ პრინციპის ერთ-ერთი პოლიტიკური გამოვლინება იყო, სწორედ ამიტომაც იგი აქტიურადRead More…

12ნოე/20

7.) ილია ჭავჭავაძე და ქართველთა პირველი მანიფესტაციები

ილია ჭავჭავაძე და ქართველთა პირველი მანიფესტაციები ამავე პერიოდში ილიას უშუალო მონაწილეობითა და ორგანიზებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა, რომელმაც უთუოდ განსაკუთრებული როლი ითამაშა ქართველთა შორის ერთიანობის განცდის ჩამოყალიბებაში. ეს ღონისძიებები შეფარულად იღებდნენ ხოლმეRead More…

12ნოე/20

6.) გაზეთი „ივერია“

გაზეთი ივერია 70-იან წლებში საფუძველი ჩაეყარა ბანკის შემდგომ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პროექტს – გაზეთ „ივერიას“.  „ივერია“ ილიასა და გაზეთ „დროების“ სარედაქციო ჯგუფს, კერძოდ,  ნიკო ნიკოლაძეს შორის არსებული დავის შედეგად ჩამოყალიბდა[1]. ნიკოRead More…

12ნოე/20

5.) პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში

პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში – „წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება“ ცალკე უნდა გამოიყოს და აღინიშნოს „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება“. თანამედროვე გადმოსახედიდან,  ეს იყო პირველი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია. მისი შექმნის იდეა ჯერ კიდევRead More…

12ნოე/20

4.) თბილისის საადგილმამულო ბანკი და მისი მნიშვნელობა

თბილისის საადგილმამულო ბანკი და მისი მნიშვნელობა დაარსება 9 წლის განმავლობაში ილია ჭავჭავაძე ძირითადად სახელმწიფო სამსახურით იყო დაკავებული. სწორედ ამ პერიოდში საქართველოში საფუძველი ეყრებოდა მეცხრამეტე საუკუნის, სავარაუდოდ, ყველაზე დიდი მნიშვნელობის პროექტს – სათავადაზნაუროRead More…

12ნოე/20

3.) გლეხთა განთავისუფლება

გლეხთა განთავისუფლება ამავე პერიოდს უკავშირდება საქართველოში გლეხთა განთავისუფლების პროცესი. „საქართველოს მოამბის“ ჯგუფის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ნათელი იყო, სწორედ ამ ჟურნალში დაიბეჭდა ილიას „კაცია-ადამიანი?!“ და „გლახის ნაამბობის“ რამდენიმე თავი. თუმცა თავად ილიაRead More…

12ნოე/20

2.) პირველი ნაბიჯები სამოქალაქო ცხოვრებაში

პირველი ნაბიჯები სამოქალაქო ცხოვრებაში ილია ჭავჭავაძე ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი სწორედ იმიტომ იყო, რომ რისიც სწამდა და რასაც წერდა, იმავეს აკეთებდა კიდეც – არა მხოლოდ სიტყვის, არამედ საქმის კაციც იყო. ახლა სწორედ მისიRead More…