25დეკ/18

პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში

აბსტრაქტი ნაშრომის თემად პოპულიზმის აღება განპირობებულია მისი გლობალური აქტუალურობით. რაც შეეხება თემის გეოგრაფიულ ჩარჩოებში მოქცევას, იგი ეხება უშუალოდ პოსტ-სოციალისტურ სივრცეს (კონკრეტულად 8 ქვეყანას – უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა),Read More…

23დეკ/18

[0] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – შესავალი

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა)  ნაწილი 0 – შესავალი შესავალი პოპულიზმის ზუსტ განმარტებაზე მსჯელობა ჯერაც არ შეწყვეტილა, თუმცა, თანხმდებიან, რომ პოპულიზმი დაკავშირებულია პოლიტიკურიRead More…

23დეკ/18

[1] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – უნგრეთი

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი I  – უნგრეთი მარიამ მოდებაძე უნგრეთი პოპულისტური ძალების გააქტიურების გადმოსახედით ერთ-ერთი აქტუალური ქვეყანა უნგრეთია. 2004 წლიდან ევროკავშირისRead More…

23დეკ/18

[2] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – პოლონეთი

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი II  – პოლონეთი გურამი ჯაჯანიძე პოლონეთი შესავალი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში პოპულიზმის გააქტიურებაზე საუბრისას არანაკლებ ყურადღებას იქცევს პოლონეთიც, უნგრეთისRead More…

23დეკ/18

[3] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – ჩეხეთი

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი III – ჩეხეთი ჩეხეთი ჩეხური პოპულიზმი ისეთი მწვავე გამოწვევა არაა, როგორიც მისი უნგრული და პოლონური ანალოგები. თუმცა,Read More…

23დეკ/18

[5] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – საქართველო

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი V -საქართველო საქართველო მსოფლიოში პოპულისტური ძალების გააქტიურებას არც საქართველო ჩამორჩა. დღესდღეისობით ქვეყანაში არის რამდენიმე პარტია და მოძრაობა,Read More…

23დეკ/18

[4] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – სომხეთი

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი IV -სომხეთი   სომხეთი სომხეთში ისე მწვავე და აქტუალური არაა პოპულიზმის საკითხი, როგორც დანარჩენ შემთხვევებში. დოკუმენტის ესRead More…

23დეკ/18

[6] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – მოლდოვა

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი VI – მოლდოვა მოლდოვა პოპულისტური ძალების გადმოსახედით არანაკლებ ყურადღებას იქცევს მოლდოვა, მით უმეტეს ამ მიმართულებით ქვეყანაში ბოლოRead More…

23დეკ/18

[7] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – ბელარუსი

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი VII -ბელარუსი ბელარუსი ბელარუსი ბევრის აზრით ევროპის უკანასკნელი დიქტატორული სახელმწიფოა, ვინაიდან მისი მმართველი, ალექსანდრ ლუკაშენკო, უკვე 24Read More…

23დეკ/18

[8] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – უკრაინა

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) VIII – უკრაინა გიორგი ცერაძე უკრაინა უკრაინა 90–იანი წლებიდან მოყოლებული, შეიძლება ითქვას, რომ პოპულიზმისთვის სასათბურე პირობებში იმყოფება. განათლებისRead More…