23დეკ/18

[9] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – მიგნებები

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი IX – მიგნებები პოპულისტური სამყარო და ლიბერალური მსოფლიო წესრიგი 21-ე საუკუნის მეორე ათწლეულში აშკარაა პოპულისტური ძალების გააქტიურებაRead More…

23დეკ/18

[10] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – დასკვნა

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი X – დასკვნა დასკვნა დასარულ, შესაძლოა ითქვას, რომ მსოფლიოში პოპულისტური ძალების გააქტიურება ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია დაRead More…

23დეკ/18

[11] პოპულიზმი პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში – წყაროები

პოპულისტური ძალების გააქტიურება პოსტ-სოციალისტური სივრცის ქვეყნებში (უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, საქართველო, მოლდოვა, ბელარუსი, უკრაინა) ნაწილი XI – წყაროები წყაროები AlJazeera, 2016. Belarus: Europe’s last dictatorship. [Online] Available at: https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2016/01/belarus-europe-dictator-160120104016003.html [Accessed 05 AugustRead More…