წამოწყებას საზოგადოება დადებითად შეხვდა და ბევრ მათგანს ძალიან მოეწონა